Türk Mûsikîsinde Makamlar dersine hoş geldiniz. 

Burada bulunan dersler ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 1 dersine ücretsiz katılabilirsiniz. Yapmanız gereken derse üye olmak.

Derse Kayıt Nasıl Yaptırılır 

 

   

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 2, Bölüm 3 ve Bölüm 4 için ise eposta@turkmusikisidersleri.com adresine eposta gönderiniz.

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 1

Derste ele alınacak konular;

 1. Temel Kavramlar
 2. Rast ve Rehâvî Makamları
 3. Pencgâh-ı Asl Makâmı
 4. Mâhûr Makâmı (İkinci Nevî)
 5. Uşşâk Makâmı
 6. Hûzî Makâmı
 7. Acem ve Nevrûz-ı Acem Makamları
 8. Bayâtî Makâmı (İkinci Nevî)
 9. Çargâh Makâmı (Birinci Nevî)
 10. Nevâ Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 11. Tâhir (İkinci Nevî), Tâhir-i Kebîr ve Tâhir-i Sagîr Makamları
 12. Gerdâniyye Makâmı
 13. Hüseynî ve Necd-i Hüseynî Makamları
 14. Muhayyer Makâmı (Birinci Nevî)
 15. Dilnişin Makâmı
 16. Segâh Makâmı
 17. Mâye Makâmı
 18. Sâzkâr Makâmı
 19. Irâk Makâmı
 20. Evc Makâmı
 21. Hisâr-ı Kadîm Makâmı
 22. Evc-Hûzî veya Evc-Uşşâk Makâmı
 23. Beste-i Hisâr Makâmı
 24. Aşîrân Makâmı
 25. Hüseynî-Aşîrân Makâmı

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 2

Bu bölümde ele alınacak makamlar:

 1. Müsteâr Makâmı
 2. Mâhûr Makâmı (Birinci Nevî)
 3. Bûselik Makâmı
 4. Büzürg Makâmı
 5. Sûz-i Dilârâ Makâmı
 6. Acem-Bûselik, Nevâ-Bûselik, Tâhir-Bûselik ve Gerdâniyye-Bûselik Makamları
 7. Mâhûr-Bûselik, Muhayyer-Bûselik ve Evc-Bûselik Makamları
 8. Kürdî Makâmı
 9. Acem-Kürdî, Nevâ-Kürdî ve Muhayyer-Kürdî (Birinci Nevî) Makamları
 10. Nişâbûr Makâmı
 11. Pesendîde Makâmı
 12. Nişâbûrek Makâmı
 13. Isfahân (İkinci Nevî) ve Isfahânek-i Cedîd Makamları
 14. Pencgâh-ı Zâid Makâmı
 15. Yegâh ve Acem Yegâhı Makamları
 16. Nühüft veya Nevâ-Aşîrân Makâmı
 17. Ferâhnâk Makâmı
 18. Hicâz Makâmı
 19. Uzzâl ve Nühüft-i Kadîm Makamları
 20. Hümayûn Makâmı
 21. Zengûle ve Hicâzeyn Makâmı
 22. Şehnâz Makâmı
 23. Nikrîz Makâmı
 24. Zâvil Makâmı
 25. Hicâz-Aşîrân, Hicâz-ı Muhâlif veya Râhatfezâ (İkinci Nevî) Makâmı
 26. Şeref-i Hamîdî veya Şerefnümâ Makâmı

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 3

Bu bölümde ele alınacak makamlar:

 1. Hisâr Makâmı
 2. Yeni Sipihr Makâmı
 3. Sabâ ve Çargâh (İkinci Nevî) Makamları
 4. Kûçek veya Vecd-i Hüseynî Makâmı
 5. Eski Sipihr Makâmı
 6. Muhayyer Makâmı (İkinci Nevî)
 7. Isfahân (Birinci Nevî) ve Isfahânek (Birinci ve İkinci Nevî) Makamları
 8. Canfezâ veya Sabâ-Aşîrân ve Sabâ-Zemzeme Makamları
 9. Sünbüle, Sünbüle-i Kadîm, Muhayyer-Sünbüle ve Muhayyer-Kürdî (İkinci Nevî) Makamları
 10. Sabâ-Bûselik, Hicâz-Bûselik, Şehnâz-Bûselik ve Hisâr-Bûselik Makamları
 11. Sûz-i Dil Makâmı
 12. Bayâtî Makâmı (Birinci Nevî)
 13. Karcığâr Makâmı
 14. Arabân Makâmı
 15. Bayâtî-Arabân Makâmı
 16. Gül'izâr Makâmı
 17. Tâhir Makâmı (Birinci Nevî, Baba Tâhir)
 18. Hüzzâm, Hüzzâm-ı Rûmî ve Hüzzâm-ı Kadîm Makamları
 19. Sûznâk Makâmı
 20. Zengûleli Sûznâk ve Sebzender-i Sebz-i Cedîd Makamları
 21. Hicâzkâr Makâmı
 22. Şevk-i Dil Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 23. Nihâvend Ailesi
 24. Neveser Makâmı
 25. Şedd-i Arabân Makâmı
 26. Tarz-ı Cihân Makâmı
 27. Dilküşâ Makâmı
 28. Mâverâü'n-Nehr Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 29. Zevk u Tarâb, Şevk-i Cedîd veya Arabân-Kürdî Makâmı

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 4

Bu bölümde incelenecek makamlar:

 1. Acem-Aşîrân Makâmı
 2. Ferâhfezâ Makâmı
 3. Sultânî Yegâh Makâmı
 4. Sultânî Isfahân Makâmı
 5. Anberefşân Makâmı
 6. Tarz-ı Cedîd Makâmı
 7. Dilkeşîde Makâmı
 8. Şîvenümâ Makâmı
 9. Şevk u Tarâb Mak^mı (Birinci ve İkinci Nevî)
 10. Şevkefzâ Makâmı
 11. Tarz-ı Nevîn Makâmı
 12. Dügâh Makâmı
 13. Beste-Isfahân veya Horâsânek Makâmı
 14. Râhatfezâ Makâmı (Birinci Nevî)
 15. Dilkeşhâverân Makâmı
 16. Sûltânî Irâk Makâmı
 17. Râhatü'l-ervâh, Hicâz-Irâk veya Râhatü'l-ervâh-ı Necîdî Makâmı
 18. Hüzzâm-ı Cedîd Makâmı
 19. Bestenigâr Makâmı
 20. Rûy-i Irâk Makâmı
 21. Evcârâ Makâmı
 22. Revnâknümâ Makâmı
 23. Arazbâr Makâmı
 24. Vech-i Arazbâr Makâmı
 25. Arazbâr-Bûselik Makâmı
 26. Şevkâver Makâmı
 27. Kürdîli Hicâzkâr Makâmı