Türk Mûsikîsinde Makamlar dersine hoş geldiniz. 

Burada bulunan dersler tamamen ücretsizdir. 

Bir sonraki bölüme geçmek için kayıt yaptırdığınız bölümü tamamlamanız gerekmektedir.  

Üye olun ve öğrenmeye başlayın.


Derse Kayıt Nasıl Yaptırılır   

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 1

Derste ele alınacak konular;

 1. Temel Kavramlar
 2. Rast ve Rehâvî Makamları
 3. Pencgâh-ı Asl Makâmı
 4. Mâhûr Makâmı (İkinci Nevî)
 5. Uşşâk Makâmı
 6. Hûzî Makâmı
 7. Acem ve Nevrûz-ı Acem Makamları
 8. Bayâtî Makâmı (İkinci Nevî)
 9. Çargâh Makâmı (Birinci Nevî)
 10. Nevâ Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 11. Tâhir (İkinci Nevî), Tâhir-i Kebîr ve Tâhir-i Sagîr Makamları
 12. Gerdâniyye Makâmı
 13. Hüseynî ve Necd-i Hüseynî Makamları
 14. Muhayyer Makâmı (Birinci Nevî)
 15. Dilnişin Makâmı
 16. Segâh Makâmı
 17. Mâye Makâmı
 18. Sâzkâr Makâmı
 19. Irâk Makâmı
 20. Evc Makâmı
 21. Hisâr-ı Kadîm Makâmı
 22. Evc-Hûzî veya Evc-Uşşâk Makâmı
 23. Beste-i Hisâr Makâmı
 24. Aşîrân Makâmı
 25. Hüseynî-Aşîrân Makâmı
Eğitimci: Emrah Hatipoğlu

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 2

Bu bölümün derslerine katılabilmeniz için, Bölüm 1'i tamamlamanız gerekmektedir.

Bu bölümde ele alınacak makamlar:

 1. Müsteâr Makâmı
 2. Mâhûr Makâmı (Birinci Nevî)
 3. Bûselik Makâmı
 4. Büzürg Makâmı
 5. Sûz-i Dilârâ Makâmı
 6. Acem-Bûselik, Nevâ-Bûselik, Tâhir-Bûselik ve Gerdâniyye-Bûselik Makamları
 7. Mâhûr-Bûselik, Muhayyer-Bûselik ve Evc-Bûselik Makamları
 8. Kürdî Makâmı
 9. Acem-Kürdî, Nevâ-Kürdî ve Muhayyer-Kürdî (Birinci Nevî) Makamları
 10. Nişâbûr Makâmı
 11. Pesendîde Makâmı
 12. Nişâbûrek Makâmı
 13. Isfahân (İkinci Nevî) ve Isfahânek-i Cedîd Makamları
 14. Pencgâh-ı Zâid Makâmı
 15. Yegâh ve Acem Yegâhı Makamları
 16. Nühüft veya Nevâ-Aşîrân Makâmı
 17. Ferâhnâk Makâmı
 18. Hicâz Makâmı
 19. Uzzâl ve Nühüft-i Kadîm Makamları
 20. Hümayûn Makâmı
 21. Zengûle ve Hicâzeyn Makâmı
 22. Şehnâz Makâmı
 23. Nikrîz Makâmı
 24. Zâvil Makâmı
 25. Hicâz-Aşîrân, Hicâz-ı Muhâlif veya Râhatfezâ (İkinci Nevî) Makâmı
 26. Şeref-i Hamîdî veya Şerefnümâ Makâmı

Eğitimci: Emrah Hatipoğlu

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 3

Bu bölümün derslerine katılabilmeniz için, Bölüm 2'yi tamamlamanız gerekmektedir.

Bu bölümde ele alınacak makamlar:

 1. Hisâr Makâmı
 2. Yeni Sipihr Makâmı
 3. Sabâ ve Çargâh (İkinci Nevî) Makamları
 4. Kûçek veya Vecd-i Hüseynî Makâmı
 5. Eski Sipihr Makâmı
 6. Muhayyer Makâmı (İkinci Nevî)
 7. Isfahân (Birinci Nevî) ve Isfahânek (Birinci ve İkinci Nevî) Makamları
 8. Canfezâ veya Sabâ-Aşîrân ve Sabâ-Zemzeme Makamları
 9. Sünbüle, Sünbüle-i Kadîm, Muhayyer-Sünbüle ve Muhayyer-Kürdî (İkinci Nevî) Makamları
 10. Sabâ-Bûselik, Hicâz-Bûselik, Şehnâz-Bûselik ve Hisâr-Bûselik Makamları
 11. Sûz-i Dil Makâmı
 12. Bayâtî Makâmı (Birinci Nevî)
 13. Karcığâr Makâmı
 14. Arabân Makâmı
 15. Bayâtî-Arabân Makâmı
 16. Gül'izâr Makâmı
 17. Tâhir Makâmı (Birinci Nevî, Baba Tâhir)
 18. Hüzzâm, Hüzzâm-ı Rûmî ve Hüzzâm-ı Kadîm Makamları
 19. Sûznâk Makâmı
 20. Zengûleli Sûznâk ve Sebzender-i Sebz-i Cedîd Makamları
 21. Hicâzkâr Makâmı
 22. Şevk-i Dil Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 23. Nihâvend Ailesi
 24. Neveser Makâmı
 25. Şedd-i Arabân Makâmı
 26. Tarz-ı Cihân Makâmı
 27. Dilküşâ Makâmı
 28. Mâverâü'n-Nehr Makâmı (Birinci ve İkinci Nevî)
 29. Zevk u Tarâb, Şevk-i Cedîd veya Arabân-Kürdî Makâmı

Eğitimci: Emrah Hatipoğlu

Türk Mûsikîsinde Makamlar - Bölüm 4

Bu ders hazırlanmaktadır. Kısa bir süre sonra açılacaktır.

Bu bölümde incelenecek makamlar:

 1. Acem-Aşîrân Makâmı
 2. Ferâhfezâ Makâmı
 3. Sultânî Yegâh Makâmı
 4. Sultânî Isfahân Makâmı
 5. Anberefşân Makâmı
 6. Tarz-ı Cedîd Makâmı
 7. Dilkeşîde Makâmı
 8. Şîvenümâ Makâmı
 9. Şevk u Tarâb Mak^mı (Birinci ve İkinci Nevî)
 10. Şevkefzâ Makâmı
 11. Tarz-ı Nevîn Makâmı
 12. Dügâh Makâmı
 13. Beste-Isfahân veya Horâsânek Makâmı
 14. Râhatfezâ Makâmı (Birinci Nevî)
 15. Dilkeşhâverân Makâmı
 16. Sûltânî Irâk Makâmı
 17. Râhatü'l-ervâh, Hicâz-Irâk veya Râhatü'l-ervâh-ı Necîdî Makâmı
 18. Hüzzâm-ı Cedîd Makâmı
 19. Bestenigâr Makâmı
 20. Rûy-i Irâk Makâmı
 21. Evcârâ Makâmı
 22. Revnâknümâ Makâmı
 23. Arazbâr Makâmı
 24. Vech-i Arazbâr Makâmı
 25. Arazbâr-Bûselik Makâmı
 26. Şevkâver Makâmı
 27. Kürdîli Hicâzkâr Makâmı

Eğitimci: Emrah Hatipoğlu